Mateřská škola Chlum u třeboně

TŘI KRÁLOVÉ
                   MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ VINČUJEM VÁM,
                  ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, DLOUHÁ LÉTA, MY JSME K VÁM PŘIŠLI ZDALEKA ...