Mateřská škola Chlum u třeboně

Výlet do ZOO
Výletem za zvířátky a za pohádkou do ZOO v Hluboké nad Vltavou jsme s dětmi oslavili jejich svátek " MDD ".
A že se jim oslava líbila, to vám určitě povyprávěly.