Mateřská škola Chlum u třeboně

... nastal vánoční čas...
Povídáme si o tom, kdo byli tři králové,  jmenovali se  Kašpar Melichar, Baltazar  a vezli dary Ježíškovi do Betléma.

Krále poznáme podle toho, že má na hlavvě korunu. Tak jsme si na krále zahrali a každý jsme si vyrobili svou korunu. Společně jsme se pak vydali celá mateřská škola do kostela a my Ptáčata jsme měli korunu na hlavě.  V kostele jsme slyšely krásné povídání o Ježíškovi a Třech králech.