Mateřská škola Chlum u třeboně

Rukavička
Hrajeme pohádku "O RUKAVIČCE", jaká zvířátka v ní vystupují, myška HRABALKA, žabka KUŇKALKA, zajíček UŠÁČEK,
vlček ŠEDÝ BOČEK, lištička SESTŘIČKA, kanec ZUBATEC a medvěd KŘIVOŠLÁP, rozvíjíme tím u dětí jazykové dovednosti,
dramatickou výchovu, paměť a neostýchat se mluvit před kamarády.