Mateřská škola Chlum u třeboně

Pracujeme na zahrádce
Pracujeme na zahrádce, plejeme a okopáváme záhon, učíme se zacházet se zahradnickým nářadím,
říkáme si o bezpečném chování při práci.