Mateřská škola Chlum u třeboně

Hasiči jedou, tútú!
Paní učitelky nám sehrály pohádku ,,O VICHŘICI" která zvířákům poničila les. Zapálení ohýnku v lese- zachráněno hasičema. (Příběh s etickým ponaučením)

Dozvěděli jsme se, kdo jsou to hasiči a proč jsou tak důležití, co všechno mají na práci - popisujeme viděné obrázky.

Vyzkoušeli jsme si hasičské cvičení - přeskoky přes šprušle žebříku, přecházení po úzké lávce, prolézání žebříkem, hod vodní bomby na cíl, proskakování žhavým kruhem. 

Zacvičili jsme si s hasičkou hadicí při poslechu hudby. 

Děti si přinesly z domova hasičké auto a společně jsme si ho prohlédli. Hledali jsme rozdíly (které auto je větší/menší, které má více/méně kol, ..)

Pokusili jsme se sestavit hasičský žebřík z našich těl. Porovnávali jsme délky různých žebříků a potom jsme si žebřík malovali - šprušle - tah štětcem zleva doprava.

VÝTVARNÁ ČINNOST: Vpouštění barev do sebe - hořící oheň

Společně jsme si vyrobili velké hasičské auto, které s ve třídě ponecháme na hasičské hrátky. - práce s barvou (natírání auta, žebříku, světel, kol...) , rozvoj jemné motoriky - šroubování kol..

Naučili jsme se písničku ,,HASIČI JEDOU, TÚTÚ!"