Mateřská škola Chlum u třeboně

Ptáčata o nás

  Náš 1. úvodní BLOK se jmenuje " VÍTÁME VŠECHNY DĚTIČKY DO NAŠÍ ŠKOLIČKY ".
Již název naznačuje, že je to blok vítací, kdy se všíchni společně přivítáme, představíme,
seznámíme se svojí třídou, kamarády, p. učitelkami. Postupně poznáváme i ostatní prostory MŠ,
navštívíme starší kamarády a p.uč. ve třídě "KOŤÁTEK", " ŠTĚŇÁTEK" a hlavně také nakoukneme
do kuchyně, kde se pro nás připravují všechny ty dobroty a kdo hlavně je pro nás připravuje.
Během tohoto bloku také objevujeme a zkoumáme hry a hračky ve své třídě a zároveň si tvoříme
společná pravidla, která se budeme učit dodržovat a důsledně se jimi řídit po celý rok.