Mateřská škola Chlum u třeboně

Kroužky

Plánované kroužky pro šk. rok 2018/19


Tanečky - slouží k pohybovému rozvoji dětí, k vnímání hudby a rytmu.

Logo - hrátky - slouží k prcvičení motoriky mluvidel


Pro malý zájem kroužky zrušeny.