Mateřská škola Chlum u třeboně

Štěňata

O nás

 

 

Učitelky:   Martina Novotná
                 Mgr. Lucie Černická
                 Bc. Ivana Pokorná

                    

            

      Třídu ŠTĚŇATA navštěvují v tomto školním roce děti ve věku 5 - 7 let. Protože jsou všechny děti předškolního věku, zaměřujeme se více na činnosti spojené s přípravou na vstup do 1. třídy.
      Všechny činnosti provádíme hravou formou, protože hra je pro děti přirozená již od narození. Děti mají rády pohyb a různé činnosti s ním spojené, proto zařazujeme ranní cvičení obohacené o prvky jógy, pohybové hry a další aktivity spojené s pohybem a pohybovým vyžitím. Cvičíme na nářadí, využíváme míče, tyče, překážkové dráhy a různé jiné náčiní.

      Rádi si společně zpíváme písničky s doprovodem na klavír a Orfovy hudební nástroje, které ještě doplňujeme pohybem. Učíme se básničky a říkanky, čteme a vyprávíme si pohádky, tím si procvičujeme paměť , řeč a vyjadřování.

       Nezapomínáme ani na výtvarné činnosti, které jsou u dětí velice oblíbené. Využíváme různé materiály a výtvarné techniky, podporujeme rozvoj dětské fantazie a představivosti.

       Velký prostor věnujeme grafomotorickým cvičením, pomocí nichž si děti uvolňují zápěstí ruky, naučí se správně držet tužku a to vše napomáhá k snadnějšímu psaní v první třídě. Pomocí pracovních listů s různým zaměřením rozvíjíme logické myšlení, prostorovou orientaci, zrakové vnímání, předmatematické představy, aj.

        Každý den zahájíme rituálem - říkankou, písničkou, pěkně se spolu přivítáme a těšíme se, co hezkého a zajímavého nám den ve školce přinese. Nezapomeneme ani na našeho plyšového kamaráda- štěňátko, kterému děti v průběhu prvního společného týdne v MŠ vymyslí jméno a který na ně bude ve školce každý den čekat.