Mateřská škola Chlum u třeboně

Ptáčata

O nás

 

 

Ptáčata

Učitelka:  Hana DOLEŽALOVÁ
Asistent pedagoga:  Lucie Spurná

Třída ptáčátek je určena pro nejmenší děti, tzn. ve věku od 2,5 – 4 let a navštěvuje ji celkem 12 dětí. Ptáčata mají svou vlastní třídu
a vlastní třídní vzdělávací program. Díky individuálnímu přístupu jsou schopna lépe zvládat adaptaci a přechod z rodinného prostředí
do MŠ. Třída je plně vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, stolečky a působí příjemným a útulným dojmem.
Děti jsou zde vedeny k samostatnosti, tvořivé hře, rozvoji řeči a základům důležitých morálních hodnot.
Každé ráno začíná naším RANNÍM RITUÁLEM, kdy se všíchni společně pozdravíme a přivítáme říkankou doprovázenou pohybem,
dále pak rádi cvičíme, tančíme, malujeme, zpíváme, hrajeme pohybové hry a poslouchám čtené či vypráněné pohádky.
Asi tak jednou za týden zařazujeme JAZYKOVOU CHVILKU, při níž si procvičujeme jazýčky. Podle situací, které vyplynou za daných
okolností, si tvoříme společná pravidla, která si pak po celý rok připomínáme a snažíme se je dodržovat.
Při tom všem si ale nezapomínáme hrát, smát se a radovat ze všeho, co nám den přináší.