Mateřská škola Chlum u třeboně

Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019

Vodné                                         20 000,- Kč                              
Topení              90 000,- Kč
El. energie              70 000,- Kč
Ostatní náklady a služby              173 000,- Kč
Opravy a údržba              380 000,- Kč

 


NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU PRO ROK 2020 a 2021

      Náklady                              Rok 2020                                 Rok 2021                         
Spotřeba materiálu 80 000,- Kč 80 000,- Kč
Drobný hmotný majetek 160 000,- Kč 140 000,- Kč
Opravy a udržování 50 000,- Kč 90 000,- Kč
Ostatní služby  110 000,- Kč 110,- Kč
St. úpravy, modernizace 80 000,- Kč 80 000,- Kč