Mateřská škola Chlum u třeboně

O nás
Provozní doba: 6.15 – 16.00 hod.

 

Platby:    školné pro šk. rok 2019/20 činí 484,-/měsíčně

               stravné – viz. sekce stravování

 

Naše mateřská škola nabízí hezké, klidné a radostné prostředí pro děti ve věku od 2 – 6 –ti let.

Je postavena na sídlišti v Chlumu u Třeboně, stranou od panelové zástavby, v klidné části, nedaleko parku. Kolem budovy se nachází prostorná a přehledná zahrada.

 

MŠ je přízemního typu, její interiér je slunný, prostorný, účelně dispozičně upravený, vkusně vybavený novým nábytkem. Před několika lety byla provedena rekonstrukce dětských umýváren, v létě r. 2014 se vzhled budovy proměnil díky nové, barevné fasádě a výměně oken.
 K vylepšení exteriéru přispěla v roce 2016 rekonstrukce ploch a chodníků kolem MŠ. Školní zahrada byla dovybavena několika herními prvky.
Pro školní rok 2017/18 jsme ve spolupráci Městyse a fa Elvomont rekonstrukci třídy "Ptáčat", což pro děti znamená vylepšení především prostorových podmínek, ve kterých se dá kvalitněnji realizovat mnoho činností, např. pohybových, výtvarných, dramatických...

Součástí školy je školní kuchyně, kde se připravují svačiny a obědy pro děti této školy a personál. Její rekonstrukce proběhla v létě 2018.

 

 Kapacita naší školy je 60 dětí, rozdělených do tří tříd.

 

 „Ptáčata“, jsou ti nejmladší, nově příchozí. 

 

Ve třídě „Koťátek“ jsou děti ve věku kolem 4 let.

 

Ve třídě „Štěňátek jsou tzv. „předškoláci.“

Podrobnější informace v sekci TŘÍDY.


Naše MŠ je zapojena od 1.9.2017 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektu s názvem "Pro společný rozvoj", č. 16-022/00061107-01.
Projekt je financován Evropskou unií a bude naplňován touto formou:
V období od 1.9.2017 do 31.8.2019 se pedagogické pracovnice zúčastní vzdělávacích seminářů, jejichž poznatky následně budou moci využít při práci s dětmi. Z finančních prostředků budou do mateřské školy zakoupeny různé didaktické pomůcky pro rozvoj poznatků a dovedností dětí. Využíváme také služby školního asistenta, který je učitelkám nápomocný při práci s dětmi.

                                                         

Služby pro ochranu osobních údajů zajišťuje Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú.
Hluboká nad Vltavou

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.